Aktualności

08.07.2021

Lista rankingowa – IX nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!
Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”. Na listę podstawową dostało się 614 osób.
Publikujemy listę podstawową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe prześlemy Państwu maile z informacją, o tym, czy dostali się Państwo do projektu lub, że znajdują się na liście rezerwowej.

lista podstawowa

lista rezerwowa


 
 
25.05.2021

Dziewiąty nabór do projektu
Szanowni Państwo,
Od poniedziałku 7 czerwca 2021, od godz. 8:00 rozpoczynamy dziewiąty  nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 11 czerwca 2021, do godz. 24:00.
W ramach naboru planujemy zrekrutować 600 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)
W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html.
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami http://cos-projekt.pl/dokumenty.html oraz http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 07.06.2021 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


 
 
18.05.2021

VI uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej

Zgodnie z regulaminem rekrutacji § 2, pkt. 8 ogłaszamy uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej.

Poniżej znajdują się nr formularzy osób, które zakwalifikowały się do projektu z listy rezerwowej.

lista podstawowa


 
 
23.04.2021

V uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej

Zgodnie z regulaminem rekrutacji § 2, pkt. 8 ogłaszamy uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej.

lista podstawowa


 
 
03.02.2021

Lista rankingowa – VIII nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”. Na listę podstawową dostało się 600 osób.

Publikujemy listę podstawową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe prześlemy Państwu maile z informacją, o tym, czy dostali się Państwo do projektu lub, że znajdują się na liście rezerwowej.
lista podstawowa
lista rezerwowa


 
 
28.12.2020

Ósmy nabór do projektu

Szanowni Państwo!
Od poniedziałku 4 stycznia 2021, od godz. 8:00 rozpoczynamy ósmy nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 11 stycznia 2021, do godz. 24:00.
UWAGA
Ze względu na pandemię koronawirusa, formularze zgłoszeniowe można dostarczać wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

W ramach naboru planujemy zrekrutować 600 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji).
W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html.
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami http://cos-projekt.pl/dokumenty.html oraz http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 04.01.2021 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


 
 
14.12.2020

IV uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji § 2, pkt. 8 ogłaszamy uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej.
Poniżej nr formularzy osób, które zakwalifikowały się do projektu z listy rezerwowej.

Lista podstawowa


 
 
10.11.2020

III uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej.
Zgodnie z regulaminem rekrutacji § 2, pkt. 8 ogłaszamy uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej.
Poniżej nr formularzy osób, które zakwalifikowały się do projektu z listy rezerwowej.

Lista podstawowa


 
 
31.08.2020

Uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji § 2, pkt. 8 ogłaszamy uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej.
Tutaj znajdują się nr formularzy osób, które zakwalifikowały się do projektu z listy rezerwowej.


 
 
01.06.2020

Lista rankingowa – VII nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”. Na listę podstawową dostało się 600 osób.

Publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe prześlemy Państwu maile z informacją, o tym, czy dostali się Państwo do projektu lub, że znajdują się na liście rezerwowej.


 
 
28.05.2020

Zmiana regulaminu rekrutacji

 

W związku z pandemią koronawirusa, szprowadzono zmiany  w regulaminie rekrutacji dotyczące realizacji szkoleń:

“Beneficjent dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji szkolenia w Bazie Usług Rozwojowych bez konieczności aneksowania Umowy trójstronnej, w szczególności w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej tj. okoliczności, których wykonawca nie mógł przewidzieć, a które przyczyniły się do niemożności zrealizowania usługi w pierwotnie ustalonym terminie”.


 
 
28.04.2020

Szanowni Państwo,
Od poniedziałku 4 maja 2020, od godz. 8:00 rozpoczynamy siódmy nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 8 maja 2020, do godz. 24:00.

 

UWAGA

 

Ze względu na pandemię koronawirusa, formularze zgłoszeniowe można dostarczać wyłącznie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

W ramach naboru planujemy zrekrutować 600 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji).
W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami http://cos-projekt.pl/dokumenty.html oraz http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/
Jednocześnie informujemy, że w dniu 04.05.2020 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


 
 
27.03.2020

Uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej

 

Zgodnie z regulaminem rekrutacji § 2, pkt. 8 ogłaszamy uzupełnienie zwolnionych miejsc listy podstawowej.
Poniżej nr formularzy osób, które zakwalifikowały się do projektu z listy rezerwowej.
lista podstawowa


 
 
17.12.2019

Lista rankingowa – VI nabór do projektu

Szanowni Kandydaci!

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”. Na listę podstawową dostało się 600 osób.

Publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe prześlemy Państwu maile z informacją o tym, czy dostali się Państwo do projektu, lub że znajdują się na liście rezerwowej.

lista podstawowa pdf

lista rezerwowa pdf


 
 
21.11.2019

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 25 listopada 2019, od godz. 8:00 rozpoczynamy szósty nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 29 listopada 2019, do godz. 24:00.
W ramach naboru planujemy zrekrutować 600 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)

W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami http://cos-projekt.pl/dokumenty.html oraz http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/
Jednocześnie informujemy, że w dniu 25.11.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


 
 
02.09.2019

Szanowni Państwo,

 

W związku z błędem technicznym formularza elektronicznego dostępnego na stronie cos-projekt.pl w dniu dzisiejszym tj. 02.09.2019 formularze nie będą przyjmowane tą drogą. Rekrutacja zostanie ponownie uruchomiona w dniu 03.09.2019 o godzinie 08:00 i potrwa do 9 września do godz. 24:00

Jednocześnie wszystkie formularze złożone osobiście, drogą pocztową lub mailową będą przepisane na dzień 03.09.2019 na godzinę ich dostarczenia w dniu dzisiejszym. Nie ma konieczności ponownego składania formularzy w dniu jutrzejszym.

Za problemy i niedogodności serdecznie przepraszamy.

Z poważaniem

Wiktor Cichoń

Kierownik projektu


 
 
26.08.2019

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku 2 września 2019, od godz. 8:00 rozpoczynamy piąty nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 6 września 2019, do godz. 24:00.
W ramach naboru planujemy zrekrutować 300 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji).
W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami http://cos-projekt.pl/dokumenty.html oraz http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/
Jednocześnie informujemy, że w dniu 02.09.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


 
 
18.06.2019

Lista rankingowa – IV nabór do projektu

 

Szanowni Kandydaci!
Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”. Na listę podstawową dostało się 300 osób.
Publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe prześlemy Państwu maile z informacją o tym, czy dostali się Państwo do projektu lub, że znajdują się na liście rezerwowej.


 
 
28.05.2019

Czwarty nabór do projektu

 

Szanowni Państwo,
Od poniedziałku 3 czerwca 2019 rozpoczynamy czwarty nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski. Nabór będzie trwał do 7 czerwca.
W ramach naboru planujemy zrekrutować 300 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji). W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami http://cos-projekt.pl/dokumenty.html oraz http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/
Jednocześnie informujemy, że w dniu 03.06.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


 
 
21.05.2019

Lista rankingowa – III nabór do projektu
Szanowni Kandydaci!
Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”. Na listę podstawową dostało się 300 osób, ze względu na kolejność zgłoszeń są to w większości osoby z II naboru. Publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe prześlemy Państwu maile z informacją, o tym, czy dostali się Państwo do projektu lub, że znajdują się na liście rezerwowej.


 
 
29.04.2019

Informacja dotycząca terminu zakończenia trzeciego naboru do projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”

 

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia do projektu w ramach trzeciego naboru, można przesyłać maksymalnie do 29.04.2019 (poniedziałek) do godz. 24:00.


 
 
26.04.2019

lista rankingowa – II nabór do projektu


Szanowni Kandydaci!


Dziękujemy za ogromne zainteresowanie projektem „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski” – w ramach obecnego naboru poprawne formularze złożyło 1334 kandydatów. Na listę rankingową dostało się 350 osób. Ze względu na równowagę punktów zakwalifikowano o 50 więcej osób niż planowane 300 osób. Publikujemy listę rankingową oraz listę rezerwową. Jednocześnie na wskazane przez Państwa adresy mailowe przesyłamy Państwu maile z informacją, o tym, czy dostali się Państwo do projektu lub, że znajdują się na liście rezerwowej. Ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń proces zawierania umów będzie długotrwały. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.


 
 
22.04.2019

Szanowni Państwo,


Od wtorku 23 kwietnia 2019 rozpoczynamy trzeci nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski.
W ramach naboru planujemy zrekrutować 300 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)
W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami http://cos-projekt.pl/dokumenty.html oraz http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/
Jednocześnie informujemy, że w dniu 24.04.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


 
 
15.04.2019

Informacja dotycząca terminu zakończenia drugiego naboru do projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”.
Uprzejmie informuje, że zgłoszenia do projektu w ramach drugiego naboru,  można było przesyłać maksymalnie do 12.04.2019 (piątek) do godz. 24:00. Formularze wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń lista rankingowa zostanie ogłoszona nie wcześniej jak po świętach wielkanocnych. Prosimy o cierpliwość.


 
 
05.04.2019

Szanowni Państwo,

 

Od poniedziałku 08 kwietnia 2019 rozpoczynamy drugi nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski.
W ramach naboru planujemy zrekrutować 300 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)
W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).
Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html
Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami http://cos-projekt.pl/dokumenty.html oraz http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/
Jednocześnie informujemy, że w dniu 08.04.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


 
 
02.04.2019

Uprzejmie informujemy, że drugi nabór do projektu „Centralny okręg szkoleniowy – subregion tarnobrzeski” rozpocznie się od dnia 08.04.2019 (poniedziałek) i potrwa minimum 5 dni.
W ramach naboru planujemy zrekrutować 300 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji)
W okresie naboru dostępny będzie elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie http://cos-projekt.pl/

 


 
 
19.02.2019

Szanowni Kandydaci!

 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie projektem i bardzo dużą liczbę złożonych formularzy rekrutacyjnych informujemy, że w ramach pierwszego naboru realizowanego w dniach 11-12 luty zdecydowano po konsultacjach i zgodzie Wojewódzkiego Urzędu Pracy o szpisaniu na listę rankingową wszystkich kwalifikujących się kandydatów tj. 385 osób zamiast planowanych 100. Decyzja o zakwalifikowaniu wszystkich kandydatów wynika z chęci jak najszybszego udzielenia wsparcia uczestnikom projektu. W kolejnych dniach będziemy się z Państwem kontaktować mailowo i telefonicznie celem rozpoczęcia procedury wsparcia, w tym podpisania Umowy Wsparcia. Uprzejmie prosimy o cierpliwość, gdyż duża liczba zgłoszeń ogranicza możliwość szybkiego kontaktu.

 


 
 
11.02.2019

Informacja dotycząca terminu zakończenia pierwszego naboru do projektu „Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski”.

 

Ze względu na duże zainteresowanie oraz napłynięciem do biura projektu/punktów informacyjnych dużej ilości formularzy rekrutacyjnych (ponad 100 zgłoszeń), uprzejmie informuje, że zgłoszenia do projektu w ramach pierwszego naboru,  można przesyłać maksymalnie do 12.02.2019 (wtorek) do godz. 24:00.

 


 
 
07.02.2019

Szanowni Państwo,

 

Od poniedziałku 11 lutego 2019 rozpoczynamy pierwszy nabór do projektu: Centralny Okręg Szkoleniowy – subregion tarnobrzeski.

W ramach naboru planujemy zrekrutować 100 osób spełniających wymagania formalne uczestnictwa w projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji).

Wartość naboru wynika z liczby planowanych Uczestników (tj. 100 osób) i średniej wartości wsparcia na osobę (tj. 3635 zł) i wynosi 363 500 zł.

 

W ramach naboru można skorzystać z 89% dofinansowania na jedną usługę rozwojową (szkolenie/kurs/studia podyplomowe).

 

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie osobiście, pocztowo lub mailowo na wskazane punkty kontaktowe http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/punkty-kontaktowe/ prawidłowo wypełnionego Formularza rekrutacyjnego lub wypełnienie go elektronicznie pod niniejszym adresem http://cos-projekt.pl/formularz-zgloszeniowy.html

 

Komplet dokumentacji rekrutacyjnej jest dostępny pod linkami  http://cos-projekt.pl/dokumenty.html oraz http://www.wektor.org.pl/projekty/centralny-okreg-szkoleniowy/opis-projektu/

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.02.2019 r. przedłużony dyżur do godziny 18:00 prowadzi biuro projektu/punkt kontaktowy w Mielcu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Biuro Projektu

Adres: Mielec 39-300, ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego (budynek GLF); Telefon: 516 488 998; Godziny pracy: 8:00 – 16:00